Vatten & kol


Vid Sildvik finns vattentornet bevarat från ånglokstiden. Det var lätt att fylla på vattentornen på den Norska sidan då det var tätt mellan vattendragen.
Värre var det på den Svenska sidan men samtidigt kunde man ha längre mellan vattentornen i och med ett flackare landskap.
Mjellejåkk fem kilometer öster om Abisko Ö, Paktajaure två kilometer öster om Kopparåsen station samt vid lokstallet i Riksgränsen, byggdes det vattentorn.
Pumpföreståndarna eldade vintertid i små koksgrytor för att förhindra frysning på utsatta platser.
Kolstationer fanns i Abisko Ö, Riksgränsen samt i Narvik, på den norra delen av banbygget.
Tillbak till historia