Den egentliga satsningen


Sommaren 1898 beslutades av den norska och svenska staten tillsammans med LKAB att fullfölja malmbanebygget mellan malmfälten och Ofoten.
En del omstakningar av den tänkta banan görs därefter från de ursprungliga Engelska planerna. Efter en tid avgjordes till slut att sträckningen skulle bli Fagernes - Vassijaure - Luossajärvi - Gällivare.
När beslutet om malmbanans fullföljande togs började sökandet efter rallarlagen som vid det laget hade varit splittrade i nio år.

Nu skulle det byggas...

Tillbak till historia