Rallare & tjänstemän


Vid banbygget rådde ett strängt reglemente. De anställda, dvs. Ingenjörer, biträdespersonal och rallare, åt och bodde för sig själv.

Vissa handlare hade privilegier längs banan för att försäkra sig om proviant.

Firman Krog & Co. hade privilegier i den meningen att de hade fria transporter på linbanor & båtar samt gratis tomthyra på det norra distriktet.
Krog & Co. hade sin "bas" i Katterjåkk med butik, lager, bageri, stall & hotell.

Vid Tornehamn styrde A. Robertsen i butiken. I Kaisaniemi hette föreståndaren L. Benjaminsen. Krog & Co. upphörde som firma i juli 1903.

Avdelningsingengören Axel Granholm bodde här första tiden för att försäkra sig om att hans del av banbygget mellan Abisko och Kopparåsen fick erfoderligt materiel.

Det handlade om täta transporter. "Krogs" hade ett trettiotal hästar. Ytterligare ett femtiotal var "stallade" i Katterjåkk.

Från Rombaksbotten till Katterjåkk var det 17 Km. Från Katterjåkk till Tornehamn var det 26 Km. Från Tornehamn till Vuorevardo hamn (nuvarande Torneträsk stn.), var det ungefär 60 Km. körning över isen, sommartid med båt.

Postförsändelserna från södra sverige skickades via Trondheim - Viktoriahamn och Romback. Därifrån vidabefodrades försändelserna med hästskjuts till Katterjåkk och sedan vidare efter banan.
Det tog cirka två veckor för försändelserna att komma fram.

Innan man hade möjlighet att bruka häst och vagn för posten, vidabefodrades den till fots på sommarn, skidor på vintern av samen Mikkel Persa.

Tillbak till historia