Materialvägen


Obebyggd Terräng:

Materialvägar anlades först för att kunna forsla material, proviant och verktyg för detta enorma projekt. Arbetsområdena delades in i distrikt, två stycken i Norge och fem stycken i Sverige. Avdelningarna omfattade 1-2 mil beroende på svårighetsgrad.
Transportvägarnas längd uppgick till 60 Km på den Svenska sidan, 20 Km på den Norska.
Den permanenta spårläggningen pågick från två håll. Norrmännen från Viktoriahavn och svenskarna från Gällivare mot mötesplatsen Riksgränsen, där man skulle kopplas samman före 1902 års utgång.

Tillbak till historia