Kuokkel - kopparfält


Norr om Kopparåsens station ligger Kuokkel malmfält. Kopparglans, brokig kopparmalm samt zinkblände, bröts här.
1897 Inmutades Kopparåsfyndigheten av tysken Alwin Jacobi. Året därpå började kartläggning och provbrytning.
Linbana stakades ut 1902 och järnväg byggdes för ändamålet.
Det visade sig sedemera att fyndigheterna inte var så stora varför arbetsstyrkan minskades.
1904 Omkom bröderna Jansson, som varit med sedan starten, vid en sprängning i en av gruvgångarna.
1905 avled Alwin Jacobi utfattig. Året därpå lades gruvorna ned i Kuokkel och Sjangeli.
Tillbak till historia