Katterjåkk kraftverk


De första vattenkraftstationerna i Norrbottens län, dessutom de nordligaste i sverige, anlades under 1899-1900.

Abiskojåkk samt Katterjåkk fick var sitt kraftverk vilka byggdes av Axel Segerdahl, som var elmontör på Riksgränsbanan.
1902 Befodrades Segerdahl till LKAB's övermontör, som gjorde många av de stora el-arbetena i det nya samhället.

För att påskynda arbetena med borrning av de stora bergsskärningar för banvallen fram mot gränsen, tillkom Katterjåkk kraftstation.
Vid Riksgränsen skulle dessutom ett stort område beredas för en bangård med många spår.

De nya borragreggaten "Rand" var inte speciellt uppskattade av rallarna då de krånglade ibland, ett arbete man inte var van vid.

Tre dammar byggdes för att reglera vattnet från Katterjaure.
Från den nedre dammen gick en tub gjord av trä ner till kraftverket. Elströmmen gick via två ledningar till "motorhuset" i Riksgränsen, två kilometer bort.
Från "motorhuset" gick slangar & rör med luft till de fyra borrmaskinerna.

Jåkkarnas vattenstånd var lågt vintern 1900/1901.
Katterjåkk kraftstation till skillnad från Abiskojåkk var försedd med ventiler för att förhindra igenfrysning, vilket gjorde att kraftverket kunde köras konstant.

1904 Var man klar med borrningarna varför strömmen kunde användas för andra ändamål. I ytterligare tio år drevs kraftverket och försåg lokstallet i Riksgränsen med vatten samt belysning i trakten, särskilt bågljuslamporna på bangårdsområdet och stationen.

Anläggandet av dessa två kraftverk påskyndade säkerligen Ofotbanans färdigställande trots att "många" tyckte att kraftverken i fjällen var dyra anlägg för så kort tid. I dåtidens penningvärde var kostnades för elen 7,3 öre/kWh.

Tillbak till historia