Björkstugan


Avdelning Nr 2, så kallades sträckan mellan Kopparåsen och Vassijaure under bygget av banan. Avdelning Nr 2 styrdes från Björkstugan av ingenjör Schwanbom.
När vägen mellan Kiruna och Narvik byggdes gjordes inga arkeologiska utgrävningar på platsen trots att vägen här skövlade bort minnena efter Björkstugan och arbetarbostäderna.
Tillbak till historia