Nuolja - Lavinfjället


Det var tänkt att järnvägen skulle gå på sluttningen av fjället Nuolja. På grund av jord & snöskred vid Nuolja fick dock ritningarna göras om och en tunnel med betongförläggningar planeras, en fördyring av sträckan med en kostnad av 233.000 Kronor.
I oktober år 1900 startade detta svåra arbete som sedan pågick i ett och ett halvt år.

Tre inslag gjordes på den då 875 meter långa tunneln. Åtta arbetslag kunde då jobba samtidigt. I och med att man gjorde inslagen så skulle arbetslagen mötas flera gånger inuti tunneln.
Det påstås att ingenjörslärlingen Nygren inte trodde på sina egna beräkningar och att arbetslagen skulle arbeta förbi varandra med tunnelarbetet.
Om orsaken till att Nygren hängde sig beror på oron över den eventuella felberäkningen, står ej att finna.

Tillbak till historia