Torneträsk

Någon kilometer norr om Torneträsk station, Sept/Okt. 2002
Kurvan strax innan Torneträsk stn. Milstolpe 1463...
Tillbaks till karta