Sandskär

Sandskär (till höger)
Lossningsbyggnaden.
Själva lastningsarnordningen för lastningen av fartygen.
Malmtåg lossar pellets
En inliggande malmbåt lastas för vidarebefodran till kund.
Tillbaks till karta