Luleå

Växling på Luleå C, 05-02-09
Orientexpressvagnar - Luleå C, 05-02-09
Stockholms & Narvikstågen redo för avgång från Luleå C. 2005-02-09
Bilderna nedan är tagna någon gång på åttiotalet.