Kiruna C

Kiruna Central (Kra)
Kiruna kyrka
Vy mot gruvan
Konstverket Rälsbärarna

Konstnär Torsten Fridh, Stockholm och det är uppfört år 1965.
Konstverket är gjort av helgjuten brons.

Verket uppfördes 1965 till minnet av malmbanans rallare och invigdes av
dåvarande generaldirektören för statens järrnvägar, Erik Uppmark.

Kiruna stationshus
Vy mot lokstallarna
Tillbaks till karta