Abisko Östra

Abisko Ö.

Här kan du handla i affärer och bo på hotell. Restaurang/pub finns naturligtvis.
I stationshuset rymdes som i många andra stationer efter banan en transformator-anläggning.

Här finns även en låg/mellanstadieskola.

Tillbaks till karta