Smmnps
951 & 961
Vagnar för frakt av slabs - stålämnen, från stålverket i Luleå.
På bilden passerar en av "stålpendlarna" Sunderby sjukhus på sin väg mot Borlänge.
K-Industrier tillverkar två modeller av slabs-vagnar:
Foto: K-Industrier
Smmnps 951
Foto: K-Industrier
Smmnps 961