Lossning på Sandskär

Så var det dags för ett besök på Sandskär för att beskåda lossningen av ett malmtåg.

Tåget skulle lossa 10:18 och vi trodde därför vi var ute i god tid då vi passerade jvg.-bron inne i centrala Luleå strax efter halv tio. Döm om min förvåning, därunder bron passerar "vårt" malmtåg på sin väg ut till lossningsstationen på Sandskär. Det vara bara att stå på med andra ord för att inte missa evenemanget.

När vi väl passerat vakten och kört ut till avlossningsstationen står så malmtåget och väntar på att få påbörja avlossningen.

Portarna till lossningsstationen öppnas och vagnarna dras fram tills det är dags för den första vagnen att lossas. Därefter dras alla vagnar igenom i en låg men bestämd fart för att lossas.

Jag ställde ett par frågor till Lars Andersson, chef för malmhanteringen på Sandskär:

Han berättar att det arbetar totalt 20 personer med hanteringen av lossningen av malmtågen och lastningen av malmbåtarna. Man arbetar tvåskift, fem man i varje skift, från strax före sex på morron fram tills ett på natten 365 dagar per år. Inkluderat med Bentonithanteringen vid svartön så är det totalt 28 personer som är involverade i hanteringen.

Annat var det på -70 talet, då var man 240 man som arbetade med malmhanteringen, säger Lars.

1996 Invigdes således Malmhamnen på Sandskär. Där lossas mellan två och fyra tågsätt per dygn.
Under 2004 levererades 4,6 Mton över kaj. Antalet fartygsanlöp uppgick
till 388 st.
Allt som allt kan man lagra upp till nio fartygslaster malm på Sandskär. Fartygen tar ca. 13000 Ton.

Att lasta ett fartyg, vilket i hög grad är automatiserat, tar cirka sju timmar.
Tiden mellan lossningar av malmtåg eller lastning av fartyg så är det underhåll av anläggningen som gäller.


Nöjd och glad får jag därmed tacka för besöket!

Och nedan bjuder jag på ett klipp från lossningen.

OBS! 19Mb stort...

© malmbanan.se 2004-2005