Ett malmtåg ankommer SSAB, Luleå

Följ med i processen - malmen ska bli stål

Tack till följande:

Text av bl.a Gunnel Viden

Illustrationer www.mediagrafik.com

SSAB Tunnplåt www.ssabtunnplat.com